• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Melodia obecności: Jak muzyka pomaga nam być bardziej obecnymi w chwili.

Charakterystyczną odmianą umowy o pracę jest praca na akord. Jest to praca, w jakiej wynagrodzenie dostajemy od ilości wykonanej pracy, a nie stawkę dzienną lub ewentualnie godzinową. Wynagrodzenie wypłacane w taki sposób uważane jest za sprawiedliwsze, bowiem nie ma możliwości oszukiwania pracodawcy, wykonaliśmy zadanie oraz za przedstawioną ilość dostajemy pieniążki. Jest to bardzo przydatne zarówno dla pracobiorcy, jak i dla pracodawcy. Pracobiorca wie, na ile zapracował, tudzież pracodawca nie musi bezustannie kontrolować pracobiorców, bowiem wiedząc, że sami uzależniają wysokość własnego wynagrodzenia, są pilniejsi – oto przyład na domenie ANCHOR. Niezwykle istotne przy pracy na akord jest określenie ostatecznego wyglądu oraz jakości wykonywanej aktywności, bowiem w szeregu przypadków praca wykonywana na ilość nie jest zanadto wysoka jakościowo. Jeżeli nie będzie wyznaczonych norm, co do jakości są w stanie pojawiać się niedomówienia. Taki system pracy bardzo wielokrotnie stosowany jet na gospodarstwach rolnych, jednakowoż także bardzo trafnym jej przykładem jest wszelkiego typu praca chałupnicza.

1. Link

2. Znajdź więcej

3. Strona

4. Kliknij

5. Sprawdź to

Categories: Hobby

Comments are closed.